Gå till innehåll
Hallsta Ridklubb
Hallsta Ridklubb

Kontaktuppgifter

Ordförande ordforande@hallstaridklubb.se

Kassör
kassor@hallstaridklubb.se

Sponsorgruppen sponsring@hallstaridklubb.se

Webbansvarig webmaster@hallstaridklubb.se

Anläggningsansvarig anlaggning@hallstaridklubb.se

Valberedningen valberedning@hallstaridklubb.se

Uthyrning
bokning@hallstaridklubb.se

Styrelse och valberedning

Sitta i styrelsen

Om du vill engagera dig i styrelsen så vänder du dig till valberedningen. Vanligtvis sker val till styrelsen på årsmötet som brukar hållas i februari, men om det finns lediga platser är det möjligt att väljas in under året på ett extra medlemsmöte.

Styrelsearbetet innebär att delta i styrelsemöten som hålls ungefär 1 gång per månad med undantag för sommaren då det är längre uppehåll. På mötena går vi igenom rapporter ifrån arbetsgrupper som innehåller information om verksamheten under föregående månad. Arbetsgruppperna har också möjlighet att lyfta frågor som behöver beslutas till styrelsen. Det förekommer diskussioner och beslut om strategiska frågor som rör föreningen som genomförande av planerade investeringar eller projekt.

Inom HARK arbetar vi med arbetsgrupper som ansvarar för olika ansvarsområden på ridskolan. Det går jättebra att engagera sig i arbetsgrupperna utan att vara med i styrelsen, hör av dig till ansvarig för gruppen. I menyn till vänster hittar du sidan om grupperna där du kan mer om vad de gör och hur de arbetar.

Vara med och påverka

Som medlem kan du vara med och påverka utvecklingen av föreningen genom att lämna förslag på förändringar till ridskolechefen eller styrelsen. Du kan också lämna motioner till årsmötet, dessa ska lämnas in 3 veckor före årsmötet. Information om vilket datum som gäller respektive år följer med kallelsen till årsmötet. Motioner kan röra förslag om förändringar du tycker föreningen ska genomföra. Det går alltid att lämna förslag sen är det inte säkert att allt är genomförbart. Styrelsen kommer gå igenom motioner och lämna sina kommentarer i ett yttrande som presenteras 1 vecka innan årsmötet.

 

Publicerad: 2022-08-07

Senast uppdaterad: 2023-03-02

Författare: Maria Adolfsson

Sociala medier

Besöksadress

Betongvägen 5
734 32 Hallstahammar

Postadress

Cementvägen 8
734 32 Hallstahammar

Kontakta oss

Telefon: 0220-16234
info@hallstaridklubb.se