Gå till innehåll
Hallsta Ridklubb
Hallsta Ridklubb

Månadens tavla

Stallskötsel

Du och alla andra på ridskolan ska hjälpas åt med att hålla det rent i stallet. Du får sopa stallgången, mocka och torka rent vattenkopparna.

Mocka är något som behöver göras varje dag för att hästen ska må bra.

Ridskolans hästar står på en fast bädd. När du mockar en fast bädd ska du använda en grep och endast ta bort bajset och det blötaste kisset. Skaka bort det torra ströet från grepen. Hästens bädd ska vara minst 15 centimeter, annars kan den få liggsår. Om du ser att det är för lite strö, säg till personalen så fyller de på.

Ridskolan har mekanisk utgödsling, det innebär att du lägger avföringen du mockar bort på ett rullband som finns under boxarna. Bandet hittar du om du öppnar luckan på framsidan av hästens krubba (matskål). Det är endast personalen som får starta bandet, men du får såklart lägga hästens avföring där.

Det är viktigt att du hanterar hästarna på ett säkert sätt för att förebygga olyckor. Ska du mocka en box där det står en häst ska hästen ställas upp på en uppställningsplats, flyttas till en tom box eller spännas fast i boxen med båda kedjorna.

Att mocka
Du behöver en grep.

 1. Om hästen står i boxen, ställ upp den på en uppställningsplats, flytta till en tom box eller sätt fast den i boxen med båda kedjorna.
 2. Öppna luckan under krubban.
 3. Ta bort allt synligt bajs. Vicka grepen försiktigt fram och tillbaka för att få bort så mycket spån som möjligt. Lägg sedan bajset på bandet.
 4. Stäng luckan till bandet. Kontrollera att den är stängd genom att dra i luckan.
 5. Ställ tillbaka eller ta loss hästen från kedjorna.

Hästskötsel

Steg 1: Rykta

Hästen behöver borstas varje dag för att den ska må bra. På ridskolan går hästarna flera pass per dag och de ska ryktas både före och efter varje lektion.

När du ryktar hästen får du bort lera, damm, gammal svett och hud, det ökar också blodcirkulationen och är ett bra tillfälle att lära känna hästen.

När du ska rykta hästen behövs det flera olika borstar. Tänk på att alltid borsta i hårets riktning.

Säkerheten är viktig! Ta på dig hjälm om du känner dig osäker när du hanterar hästen. Hästen ska bindas upp i båda kedjorna eller ställas upp på en uppställningsplats.

Du behöver:
Rotborste
Rotborsten tar bort all synlig smuts och strö, börja framifrån och arbeta dig bakåt.
Ryktborste och ryktskrapa
Ryktborsten tar bort damm och hudrester. Börja framifrån, borsta med långa drag och dra borsten mot skrapan efter varje drag för att få bort dammet och huden.
Hovkrats
Hovkratsen tar bort smuts och sten under hoven. Du kan med fördel använda en hovkrats med en borste på ena sidan för att enkelt borsta bort strö.
Piggborste
Piggborsten används för att ta bort lera som rotborsten inte kan ta bort. Den kan även användas för att borsta man och svans.
Man och svansborste
Används för att reda ut man, svans och pannlugg.

Ryktborstar

Steg 2: Sadla

Efter du har ryktat din häst, är det dags att sadla. Detta görs från vänster sida eftersom det är den sida hästarna är vana att vi befinner oss på.

Att sadla

 1. Lägg sadeln cirka 10 centimeter upp på halsen och dra den sedan bakåt tills den stannar. När den stannar har den med största sannolikhet hamnat i sadelläget.
 2. Känn efter att sadeln eller schabraket inte klämmer vid manken eller trycker på hästens bog. Gå runt på höger sida och rätta till eventuella väck i schabraket.
 3. Lägg ner sadelgjorden. Kontrollera vilken stropp den sitter i på den högra sidan. Gå över till vänster sida och spänn fast den i samma stroppar. Spänn sadelgjorden löst och spänn den hårdare innan du sitter upp.

Steg 3: Tränsa
Att tränsa hästen är det sista steget innan det är dags att gå in i ridhuset. Det är viktigt att du värmer bettet oavsett årstid. Om bettet är kallt är det obehagligt för hästen att ha det i munnen.

Att tränsa:

 1. Sätt grimman runt halsen.
 2. Lägg tyglarna över halsen.
 3. Håll nackstycket i höger hand mot hästens pannlugg.
 4. Ta bettet i din vänstra hand och för in det i hästens mun.
 5. Trä igenom öronen innanför nackstycket.
 6. Spänn alla remmar. Börja bakifrån och jobba dig framåt.
  Knäpp loss hästen när du är klar.

Hur hårt ska remmen sitta?
Käkremmen ska spännas så du får plats med en knytnäve mellan remmen och hästen.

Nosgrimman ska spännas så du får plats med två fingrar mellan remmen och hästen.

Om hästen har en aachenrem ska den spännas så du får plats med två fingrar vid sidan av mulen. Aachenremmen används för att hästen inte ska kunna gapa lika mycket.

De olika nosgrimmorna
Engelsk nosgrimma: Den är oftast grövre och vanligast på ridskolan, den ska spännas ovanför bettet och innanför sidstyckena.

Remontgrimma: Den är oftast nättare och har i många fall två ringar på sidorna, den ska spännas nedanför bettet och utanför sidstyckena. ­

Häst som visar tre olika nosgrimmor

Publicerad: 2023-05-01

Senast uppdaterad: 2023-05-03

Författare: Julia Widetjärn

Fast bädd
Du tar bort allt bajs och det blötaste kisset, resten av kisset sugs upp av det torra ströet. Det byggs upp en mjuk och stabil grund som ger hästen värme på vintern.

Strö
Strö är det som ligger på golvet i hästens box, ridskolan använder sig till största del av spånpellets. Ströet ska vara mjukt, dammfritt, lättarbetat och ofarligt för hästen att äta.

Sociala medier

Besöksadress

Betongvägen 5
734 32 Hallstahammar

Postadress

Cementvägen 8
734 32 Hallstahammar

Kontakta oss

Telefon: 0220-16234
info@hallstaridklubb.se